11 września 2018 roku odbyło  się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury.

Tematem posiedzenia była informacja na temat działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. W posiedzeniu uczestniczyli Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z Krosna, Dębicy i Lubaczowa. Transmisja  z obrad: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=1B5374BE4F883934C12582FD00488A0B#