Ankieta dostępności

 

   ANKIETA  DOSTĘPNOŚCI 

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli mieści się na IV piętrze budynku Starostwa  Powiatowego w Stalowej  Woli.                                                                                                                           
                                                                                                                
ADRES       

37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,  tel. 15 643 36 70 - 71, tel/fax 15 643 36 06

PINB jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30. Skargi i wnioski przyjmujemy w godzinach pracy Inspektoratu.

Można kontaktować się z nami osobiście, listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę e-PUAP. Szczegółowe o numerach telefonicznych i adresach elektronicznych znajdują się w na stronie głównej PINB w zakładce: Kontakt.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w w postępowaniach prowadzonych w PINB w Stalowej Woli.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego. Urząd wybiera tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W kontakcie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza - może to być tłumacz:

  • PJM (polskiego języka migowego) lub
  • SJM (systemu językowo-migowego)

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

  • osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli ul. Podleśna 15,  37- 450 Stalowa Wola, telefon kontaktowy: (15) 643 3671 lub 604 90 33 39 (sms), poprzez Elektroniczną Skrzynkę w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem (15) 643 37 06.

LINK DO ZGŁOSZENIA

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.

W sytuacjach nagłych będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line, będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Koordynator ds. dostępności w PINB:
Małgorzata Kulik
tel. 15 643 36 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU

Przed budynkiem znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony parkingu. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie. W wejściu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie. Na wyższe poziomy budynku prowadzi winda.

Na parterze i kolejnych piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa PINB jest dostosowana do wymogów dostępności i częściowo zgodna ze standardami dostępności. Zawiera rozwiązania ułatwiające komunikowanie się.