Jaki powinien być urząd dostępny

Szanowni Państwo, badanie przeprowadzamy, aby zebrać informacje, jakie bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne utrudniają osobom z niepełnosprawnościami kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Państwa oceny, opinie i spostrzeżenia dokładnie przeanalizujemy i wykorzystamy do poprawy panujących w PINB warunków pod kątem Państwa oczekiwań.

Ankieta jest anonimowa i krótka. Wypełnienie jej zajmie ok. 10-15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Informacje ogólne o osobie wypełnijącej ankietę

Jak ocenia Pani/Pan dostępność architektoniczną otoczenia budynku Urzędu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić architektoniczną dostępność otoczenia Urzędu pod kątem osób z niepełnosprawnościami ?

Ocena usług świadczonych przez Urząd

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość świadczonych usług pod kątem osób z niepełnosprawnościami?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety