Finał konkursu został przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 

Konkurs adresowany był do szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, a w szczególności o profilu technicznym. Planowany jest kolejny konkurs o tej tematyce, lecz o zasęgu regionalnym, obejmującym województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

 

Organizatorem był Starosta Stalowowolski, a współorganizatorami: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej, Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz szkoły uczestniczące w konkursie. To pierwszy i jedyny w kraju konkurs o takiej tematyce. Wspomnieć należy, iż jest to kolejna inicjatywa Starosty Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Od kilku lat organizują bowiem Konkurs Architektoniczny Powiatu Stalowowolskiego, dwie kampanie promocyjne: Bezpieczny Obiekt Budowlany oraz Obiekt Budowlany Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym, a także warsztaty szkoleniowe dla uczestników procesu budowlanego oraz właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednym z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Obejmuje przepisy prawa budowlanego wraz z wybranymi aktami wykonawczymi.

Konkurs przebiegał  w dwóch etapach: szkolnym i finale wojewódzkim. W eliminacjach szkolnych udział wzięło 10 szkół:

 1. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 w Kolbuszowej.
 2. Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie.
 3. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.
 4. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
 5. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
 6. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
 7. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Wł. Andersa w Tarnobrzegu.

Patronat honorowy objęli:

 • Minister Inwestycji i Rozwoju,
 • Wojewoda Podkarpacki,
 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Podczas finału obecni byli m. in.:

- Rafał Weber – poseł na Sejm RP,

- Kamila Piech – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego,

- Zofia Majka – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Grzegorz Dubik – Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie

- Marian Dejwór – Prezes Zarządu Firmy „Stalprzem” w Stalowej Woli

W I etapie konkursu uczestniczyło 141 uczniów. W eliminacjach szkolnych do etapu finałowego kwalifikowało się po dwóch najlepszych z każdej szkoły. W finale wzięli udział uczniowie 9 szkół (jedna nie dojechała). Ich zadaniem było rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań z prawa budowlanego oraz 5 z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w czasie 45 minut. Autorem pytań był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Rywalizowano w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Nadzór nad przebiegiem finału sprawowała Komisja Konkursowa, w składzie: Małgorzata Kulik, Grzegorz Dubik, Grzegorz Janiec.

Zwycięzców w obu klasyfikacjach wyłoniono do teście głównym, zaś w przypadku miejsc 2. i 3. w obu klasyfikacjach konieczna była dogrywka.

Ostatecznie w klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:

1 miejsce: Edyta Strzelczyk z Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

2 miejsce: Arkadiusz Zołotnik z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

3 miejsce: Piotr Mazurek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe: za miejsce miejsce - dron, za drugie -  tablet i za trzecie - zegarek sportowy, ufundowane przez firmę „Stalprzem” ze Stalowej Woli.

W klasyfikacji drużynowej:

1 miejsce: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

2 miejsce: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe: za pierwsze miejsce – telewizor, za drugie – projektor i za trzecie - drukarka laserowa, ufundowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali podziękowania za udział w konkursie oraz gadżety reklamowe Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Na zakończenie gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wystąpiły solistki i tancerki z Zespołu „Pasja” i Grupy „VIVO”, działające w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.