W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Stalowej Woli im. Tadeusza Kościuszki odbył się finał konkursu. Jego organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, zaś partnerami: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Galę finałową rozpoczęło spotkanie Honorowego Komitetu Organizacyjnego. Uczestniczyli w nim: prof. dr. hab. inż. Marek Iwański - Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, dr inż. Agata Czarnigowska - przedstawicielka Politechniki Lubelskiej, Krzysztof Mierczak  - przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Marcin Kaniuczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz Tomasz Sekulski – p. o. Dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Spotkanie prowadził Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W części oficjalnej udział wzięli m. in.:

- Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego posła i wiceministra infrastruktury Rafała Webera,

- Zofia  Majka – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Rzeszowie,

- prof. dr hab. inż. Marek Iwański - Dziekan Wydziału Budownictwa  i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej,

- dr inż. Agata Czarnigowska - przedstawicielka Politechniki Lubelskiej,

- Krzysztof Mierczak - przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,

- Marcin Kaniuczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,

- Tomasz Marcinowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach,

- Ewelina Drzewi - Kułaga – reprezentująca Usługi Projektowo - Nadzorcze  w Budownictwie "PROJEKT-SERVICE" Bartłomiej Drzewi w Lipie,

- Grzegorz Budziło – reprezentujący  „Stalprzem” w Stalowej Woli,

a przede wszystkim główni bohaterowie – 26. uczniów z nauczycielami – opiekunami z 13 szkół budowlanych z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego,  zwycięzców etapu szkolnego konkursu, reprezentujących:

 1. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 2. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 3. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.
 5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.
 6. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.
 7. Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejskim Zespole Nr 5 w   Krośnie.
 8. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
 9. Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu.
 11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu.
 12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Niestety, z powodu choroby opiekuna uczniów i braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, w konkursie nie wzięli  udziału uczniowie Zespół Szkól Budowlanych w Tarnowie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednego z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Jest to jedyny w kraju konkurs o takiej tematyce.  Patronat honorowy nad nowym konkursem objęli:

- Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju,

- Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki,

- Ryszard Witek - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie,

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- prof. Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

- prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,

- prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,

-  Świętokrzyska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach,

- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie,

- Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: eliminacjach szkolnych i finale międzywojewódzkim. W etapie szkolnym uczestniczyło 14 szkół i 247 uczniów.  

Uczniowie rozwiązywali test z Prawa budowlanego, składający się z 35 pytań, w czasie 45 minut, opracowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Nadzór nad prawidłowością przebiegu sprawowała Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Kulik, Joanna Olko – Tabor i Grzegorz Janiec.

W tym czasie nauczyciele – opiekunowie oraz goście dyskutowali m. in. o potrzebie organizowania tego rodzaju konkursów. Dyrektor Tomasz Sekulski opowiedział o pracy szkoły.

Po trudzie rozwiązania testu uczniowie udali się na posiłek w postaci dwudaniowego obiadu.

Ceremonię ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród rozpoczął koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Stalowej Woli. Wystąpiło trio instrumentalne oraz kwintet akordeonowy.

Nagrody wręczali: Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski oraz przedstawiciele izb inżynierów z Rzeszowa i Kielc:  Marcin KaniuczakTomasz Marcinkowski.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął  Piotr Matysiak z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową - wideorejestrator samochodowy, sponsorowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Miejsce drugie -  Agata Wolszczak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach. Otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową - słuchawki bezprzewodowe, sponsorowane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Miejsce trzecie zajął  Arkadiusz Zołotnik z Zespołu Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową - plecak solarny z poidełkiem, sponsorowany przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W celu rozstrzygnięcia lokat konieczna była dogrywka, w formie dodatkowego testu z Prawa budowlanego.

Prof. dr. hab. inż. Marek Iwański - Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, wręczył laureatom teczki z materiałami promocyjnymi uczelni.

W klasyfikacji drużynowej miejsce pierwsze - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wręczony  został  dyplom oraz nagroda rzeczowa – ekspres do kawy, sponsorowany przez  Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Miejsce  drugie zajął  Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie. Szkoła otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową – wieżę stereo, sponsorowaną przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Miejsce trzecie zajął Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach. Przedstawiciel szkoły otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową - dalmierz laserowy, sponsorowany przez  Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Wręczone zostały  podziękowania dla uczniów i szkół za udział w konkursie. Uczniowie otrzymali plecaki, zaś nauczyciele – opiekunowie teczki konferencyjne, sponsorowane przez firmę „Stalprzem”.  

Sławomir Zbyluta z Krakowa, od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Stalowej Woli  otrzymał  nagrodę specjalną dla nauczyciela, dzięki któremu na etapie eliminacji szkolnych udział wzięła najliczniejsza grupa trzydziestu czterech uczniów. Nagrodą była nowoczesna ledowa lampka  biurowa, z bluetooth i głośnikiem.

Starosta Stalowowolski wręczył podziękowania dla członków Honorowego Komitetu Organizacyjnego i dla sponsorów, którymi byli:

- „STALPRZEM” w Stalowej Woli,

- Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,

- Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach,

- Hotel „Hutnik” w Stalowej Woli,

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”  w Nisku,

- Zakład Usług Budowlanych  „KONZBUD” w Stalowej Woli,

- Piekarnia – Cukiernia Staropolska w Stalowej Woli,

- Usługi Projektowo - Nadzorcze w Budownictwie "PROJEKT-SERVICE" w Lipie.

Starosta Stalowowolski pogratulował wszystkim uczestnikom i laureatom. Podziękował gościom i sponsorom.

Paulina Miśko w imieniu posła Rafała Webera pogratulowała organizatorom i uczestnikom oraz odczytała list Artura Sobonia – wiceministra inwestycji i rozwoju. Odczytany też został list gratulacyjny Ewy Leniart – Wojewody Podkarpckiego.

Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 3  im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli otrzymali podziękowania za przygotowanie poczęstunku.

Organizatorzy zapowiedzieli zamiar organizacji II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy "POZNAJ PRAWO BUDOWLANE"  dla uczniow szkół budowlanych z wojewodztw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

 

Fotoreportaż - ZS Nr 2 w Stallowej Woli

Fotoreportaż - Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

ECHO DNIA

SZTAFETA

ZSB W MIELCU