Organizatorami konkursu  są:  Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Jest to jedyny w kraju konkurs architektoniczny, rozgrywany na szczeblu powiatu i organizowany przez organ administracji architektoniczno – budowlanej i organ nadzoru budowlanego. Patronat honorowy sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

W Konkursie mogły uczestniczyć obiekty budowlane nowo wybudowane lub remontowane, przebudowywane, modernizowane - w okresie ostatnich pięciu lat. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne,obiekty użyteczności publicznej,obiekty modernizowane, przebudowywane itp.,inne obiekty budowlane (nie kubaturowe), obiekty przemysłowe, budowle i obiekty inżynierskie oraz inne realizacje np. kompleksowe rewitalizacje terenów itp.

Zgłoszono 40 obiektów budowlanych. Rozstrzygnięcia konkursu dokonała 11. osobowa kapituła, w skład którfej weszli przedstawieciele izby zawodowych inżynierów oraz urbanistów (w likwidacji), przedstawieciele organiztatów oraz wójtów gmin powiatu, Burmistrza Zaklikowa i Prezydenta Stalowej Woli. 

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w Spółdzielczym Domu Kulkury w Stalowej Woli.

Nagrody wręczali: pani Zofia Majka - Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, pan Marek Kopera - Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego i pan Robert Fila - Starosta Stalowowolski. 

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali dyplomy, statuetki oraz tabliczki do zamocowania na obiekcie. Zdobywcy drugich i trzecich  miejsc otrzymali dyplomy i statuetki. Pozostali uczestnicy podziękowania za udział. Wszyscy inwestorzy tradycyjnie otrzymali sadzonki. Projektanci, wykonawcy, kierownicy budów lub robót oraz inspektorzy nadzoru inwestotrskiego nagrdzonych obiektów otrzymali certyfikaty jakości ich usług. 

pdfWyniki konkursu