Starosta Stalowowolski zatwierdził Program i Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

      REGULAMIN  OLIMPIADY. 

 

Wcześniej powołał  Komitet Główny Olimpiady w składzie:

  • dr hab. inż. Anna Ostańska PL - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin - przewodnicząca,
  • mgr inż. Beata Wdowiak – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – zastępca przewodniczącej,
  • mgr Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli - sekretarz,
  • mgr inż. Dorota Mucha – nauczyciel przedmiotów budowlanych w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie,
  • dr Sławomir Zwolak – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji
    w Stalowej Woli,
  • mgr inż. Grzegorz Dubik – przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.


Komitet Główny przyjął harmonogram olimpiady w roku szkolnym 2022/2023:

- zawody I stopnia  - 21 listopada 2022 roku o godz. 11.00,

- przesłanie przez dyrektorów szkół wykazu uczniów do zawodów II stopnia do 25 listopada 2022 roku,

- zawody II stopnia -  6 marca 2023 roku o godz. 11.00,

- zawiadomienie dyrektorów szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia  do 10 marca 2022 roku,

- zawody III stopnia   - 26 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00  w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Adresatem olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym. Zaproszenie zostało przesłane do wszystkich tego typu szkół na terenie kraju.