Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów w gminie Pysznica.

 

Obowiązek wynika z ostatecznej decyzji nakazującej jego rozbiórkę.  Rozbiórka nastąpi w trybie wykonania zastępczego - art. 127 ustawy z dnia  17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych wyjaśnień można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub pod nr telefonu  (15) 643 36 69.

Oferta powinna zwierać określenie nazwy wykonawcy wraz z adresem oraz cenę.

Złożenia ofert oczekuję w terminie do 31 grudnia 2021 roku, z dopiskiem na kopercie: "Oferta na rozbiórkę okapu dachu budynku mieszkalnego".