W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  oraz pracowników ich obsługujących, nadal pozostaje ograniczona obsługa klientów w siedzibie   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  30 listopada br. mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

 

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE       .

 

Obowiązki  właścicieli obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej.

Wstęp
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.