Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów gmina Pysznica.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.

 

Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

22 lipca 2020 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. To juz czwarta zmiana w tym roku.

Od soboty 18 kwietnia 2020 roku, zmieniły się zasady oddawania do użytkowania niektórych obiektów budowlanych.