Aktualności

Zgodnie z art. 36a Pb każda zmiana w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania działki lub terenu, w tym zamiana projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe na przydomową oczyszczalnię ścieków, stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę projektu budowlanego, a tym samym wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.