Aktualności

Na rynku ukazała się publikacja pt. „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji".

Kontynuujemy kampanie promocyjne:

- BEZPIECZNY OBIEKT BUDOWLANY

- OBIEKT BUDOWLANY PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zapraszamy do udziału w kampanii i oczekujemy zgłoszeń właścicieli lub zarządców obiektów użyteczności publicznej, chętnych uzyskania certyfikatów.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, szczególnie w okresie zimowym.

Informacja o wyniku na naboru na wolne stanowisko pracy:

paragrafW związku z procedowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia regulującego zakres i formę projektu budowlanego.