Otrzymujemy pytania o to, czy w ramach  bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli (dotąd odbyło się 17 edycji), planowane są warsztaty z zakresu obszernej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, która wchodzi w życie 19 września 2020 roku.

 

Warsztaty będą kontynuowane. W związku z aktualną sytuacją planujemy, iż warsztaty o zmianach w prawie budowlanym, odbędą się na początku września 2020 roku. Informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa i PINB w połowie sierpnia 2020 roku.