Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

 

Od soboty, place zabaw ponownie powinny zostać otwarte. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby urządzenia zabawowe zapewniały bezpieczne ich użytkowanie. Właściciele i zarządcy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli przeprowadzą kontrole w tym zakresie.