W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyły się bezpłatne 17. warsztaty szkoleniowe pt.: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA BUDOWLANEGO.

Ich organizatorami byli: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Omwiane były następujące zagadnienia:

  1.  Definicje ustawowe.
  2.  Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
  3.  Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych.
  4.  Budowa obiektów budowlanych.
  5.  Oddawanie do użytku obiektów budowlanych.
  6.  Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
  7.  Utrzymanie obiektów budowlanych.
  8.  Okresowe kontrole stanu technicznego.
  9.  Organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Uczestniczyli w nich pracownicy urzędów administracji samorządowej powiatu stalowowolskiego, zajmujący się przygotowaniem oraz prowadzeniem inwestycji budowlanych, oraz użytkowaniem obiektów komunalnych, a także osoby wykonujące funkcje projektanta, kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali broszurę informacyjną pt.: "4 LATA INWESTYCJI I ROZWOJU. JEST STRATEGIA SĄ EFEKTY", opracowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Warsztaty prowadził Marian Pędlowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli