Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuuje prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego.

 Projekt przekazano do  Stałego  Komitetu Rady Ministrów  

 Projekt nowelizacji  wersja 8.04.2019

Projekt nowelizacji wersja 6.06.2019