Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło  prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji przyjęła projekt nowelizacji, w jej czwartej wersji.

 

 Kolejne wersje nowelizacji:

- z 8.04.2019

- z 6.06.2019

z 31.07.2019

z 25.10. 2019  przyjęta przez Radę Ministrów.

Teraz projekt trafi do Sejmu.