Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego.

 Projekt przekazano do opiniowania, uzgodnień i konsulacji publicznych.

 Projekt_nowelizacji_pb_2019.pdf