Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zorganizowali kolejne BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe pt.: PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW.

Tym razem organizatorzy zaprosili pracowników urzędów gmin z terenu powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. W warsztatach uczestniczyła Ewa Kolasińska - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nisku i Agata Wieleba z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku. 

Warsztaty prowadzili Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli i Grzegorz Janiec - Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Omawiane były poszcxzególne zagadnienia z całego zakresu prawa budowlanego. Rozwijały się bardzo  merytoryczne dyskusje. Obecność pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku miała na celeu m. in. dokonania ustaleń, zmierzających do ujednolicenia praktyki orzeczniczej.  Ustalono, iż spotkania takie będą kontynuowane.