7 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1496, opublikowano  specustawę  mieszkaniową. Wchodzi  w życie jutro, 22 sierpnia 2018 roku.

 

Ustawa stanowi krok w kierunku ograniczania barier administracyjno prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach.

Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 2028 r.