Kontynuujemy dwie kampanie promocyjne:

- BEZPIECZNY OBIEKT BUDOWLANY
- OBIEKT BUDOWLANY PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Oczekujemy zgłoszeń właścicieli lub zarządców obiektów użyteczności publicznej, chętnych uzyskania certyfikatów.  Będą oni jedynymi w kraju, którzy uzyskają tego rodzaju certyfikaty, ponieważ są one przyznawane jedynie na terenie powiatu stalowowolskiego.

                                                           

 

Obiekty, które wezmą udział w kampanii, będą poddane szczegółowej ocenie i te, które spełnią wszelkie kryteria otrzymają certyfikaty, a informacje o tym umieszczone będą przy wejściu do obiektu. Dla osób korzystających z tych obiektów będzie to  czytelna informacja o tym, iż w obiekcie tym mogą czuć się bezpieczni,  a osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – mogą z nich swobodnie korzystać.

 

Celem kampanii promocyjnej:  BEZPIECZNY OBIEKT BUDOWLANY jest:

1) promowanie bezpiecznych obiektów budowlanych,

2) poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowania obiektów użyteczności publicznej, w zakresie  określonym przepisami: prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej  oraz sanitarnymi.


Organizatorzy:

Starosta Stalowowolski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.


Uczestnikami kampanii będą właściciele obiektów użyteczności publicznej,
w następujących kategoriach:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • obiekty sportu i rekreacji,
 • budynki handlu, gastronomii i usług,
 • budynki kultury, nauki i oświaty,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki służby zdrowia,
 • budynki administracji publicznej,
 • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.


Celem kampanii promocyjnej: OBIEKT BUDOWLANY PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM jest:

1) promowanie obiektów budowlanych przyjaznych osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,  a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wskazanie obiektów budowlanych, spełniających wymagania w tym zakresie, zawarte w przepisach prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

 

Organizatorzy:

Starosta Stalowowolski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli\
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” w Stalowej Woli
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Uczestnikami kampanii będą właściciele, zarządcy lub dzierżawcy obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu stalowowolskiego, w następujących kategoriach:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • obiekty sportu i rekreacji,
 • budynki handlu, gastronomii i usług,
 • budynki kultury, nauki i oświaty,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki służby zdrowia,
 • budynki administracji publicznej,
 • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.


Podstawowe zasady:

 1. Organizatorzy zaproszą do udziału w kampaniach właścicieli obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu stalowowolskiego.
 2. Zgłoszeń mogą dokonywać również właściciele obiektów, o których mowa
  w punkcie 1.
 3. Starosta Stalowowolski powoła zespoły oceniające bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych oraz ich przystosowanie dla korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 4. Zadaniem zespołów będzie w szczególności opracowanie szczegółowych kryteriów nadawania certyfikatów, dokonanie oceny obiektów budowlanych oraz wnioskowanie  o nadanie certyfikatów.
 5. Certyfikaty przyznają organizatorzy kampanii.
 6. Informacja o przyznaniu certyfikatu w formie logo kampanii, umieszczona będzie w widocznym miejscu przy wejściu lub wejściach do obiektu.
 7. Certyfikaty ważne są przez okres jednego do pięciu lat.
 8. Koordynatorem kampanii jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  w Stalowej Woli.