Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, szczególnie w okresie zimowym.

 

Przede wszystkim właściciel lub zarządca powinien zapewnić przeprowadzenie kontroli przede wszystkim przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych przez uprawnione osoby. Powinien zapewnić właściwą wentylację (właściwy dopływ i odpływ powietrza), w szczególności w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia gazowe.

Komunikat GINB
Komunikaty PWINB