Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  30 listopada br. mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

 

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE       .

 

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli o przeprowadzonej kontroli.